Lurvelegg er barnehagens førskolebarn med kun skolestartere. Det jobbes etter metodikken til Agderprosjektet med fokus på språk, matematikk, selvregulering og sosial kompetanse. Det deles mye opp i små grupper og barna er delaktige og får brukt sin nysgjerrighet.